Vi erbjuder

Mark & Anläggning specialiserat sig på byggnation. Det innebär att våra maskiner alltid är utrustad med modern och effektiv utrustning för att lösa konstruktionsuppgifter.

Vi har utrustning för att inkludera klara utgrävningar för nya byggnader, vägar och anläggningar, stall och gödseltankar, fält avlopp och rör och kablar. Och flotta omfattar givetvis lastbilar och containrar för transport av byggavfall, jord, grus och liknande.

För rivningsapplikationer erbjuder vi den typ av material som till exempel. återvinning och förbränning. Vi kommer att göra korta, allt grovarbete.

Kontakta oss för en offert.​

​Uppgifter vi löser

 • ​Husgrunder,
 • Grundisolering
 • Va-arbeten
 • Trekammarbrunn
 • Fjärrvärme/kyla
 • Dränering
 • Planering
 • ​Plattläggning
 • Snöröjning
 • Vägbygge
 • Skogsvägar
 • Dikesrensning
 • Bilning
 • Vägrenhållning,
 • ​Rivning
 • Kabelarbeten
 • Trädgårdsarbete
 • Grönytearbete
 • Skogsarbete
 • Betongborrning
 • Infiltration

Vem är vi?​

​Mark & Anläggning

Simmelsberga AB

Kontakta oss

0708 76 77 80​

michael@markoanlaggning.se

Hitta hit

​Simmelsberga 2179

268 76 Kågeröd

Karta